Site news

تغییر ظاهری سایت اِلمپ

از Lmap Administrator در

در حال حاضر این تغییر ظاهر در سایت اِلمپ برای تمامی قسمت ها اعمال شده است. تمرکز اصلی اِلمپ در این به‌ روزرسانی جدید روی سرعت دسترسی و حذف قسمت‌های اضافی بوده است. در داشبورد جدید کاربران با سرعت بیشتری می‌توانند بین قسمت‌های مختلف داشبورد حرکت کنند.

 کاربران بعد از ورود به سایت، بلافاصله وارد پروفایل خود میشوند و دوره های فعال آنها نمایان میشود. میتوانند پیام ها ، تقویم آموزشی و پست های انجمن ها را در این قسمت مشاهده کنند.

Attachment fronpage.jpg